Zadzwoń do nas: +48 792 118 030

Ksiegi handlowe

Pomagamy naszym Klientom w dokumentowaniu zdarzeń mających miejsce w trakcie kierowania przedsiębiorstwem, zapewniając usługi prowadzenia pełnej księgowości w Warszawie. Księgi handlowe, zwane również rachunkowymi, prowadzone są dla Klientów posiadających taki obowiązek, a więc kapitałowych spółek prawa handlowego oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

 Zakres świadczonych usług:

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • ewidencja zakupów i sprzedaży,
  • rozliczanie podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
  • tworzenie zasad polityki rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja - dodatkowa, przepływy środków pieniężnych),
  • sporządzanie zestawień na życzenie Klienta,
  • aktualizacje danych NIP-8 , VAT-R.

Jakie możliwości daje prowadzenie pełnej księgowości?

Księgi handlowe pozwalają na dokonywanie dokładnych analiz finansowych, a także kontrolowanie kosztów i przychodów. Dzięki nim efektywniej zaplanujesz swoje przyszłe działania i opracujesz własną strategię prowadzenia rachunkowości.

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie ksiąg handlowych?

Przede wszystkim dlatego, że ich samodzielne prowadzenie jest skomplikowane i czasochłonne – wymaga księgowania niemal wszystkich operacji dokonywanych w przedsiębiorstwie. Niezbędne są wiedza oraz znajomość wymogów zawartych w Ustawie o rachunkowości.

Korzystając z usług TwojaKsięgowość.pl masz pewność tego, że powierzysz swoje sprawy rzetelnej firmie i skupisz się na podstawowej działalności swojego przedsiębiorstwa.